פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Biomaterials135172
2.Acta Biomaterialia119156
3.Bioactive Materials86131
4.IEEE Transactions on Biomedical Engineering75110
5.ACS Biomaterials Science & Engineering6891
6.Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials6685
7.Journal of Neural Engineering6599
8.Biofabrication6488
9.IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems5473
10.Journal of Biomedical Materials Research Part A5472
11.Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine5467
12.Biocybernetics and Biomedical Engineering5385
13.Annals of Biomedical Engineering4969
14.International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC4867
15.Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials4776
16.Medical & Biological Engineering & Computing4665
17.IEEE Reviews in Biomedical Engineering4579
18.Physiological Measurement4369
19.Tissue Engineering Part B: Reviews4264
20.Blood Purification4168
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.