פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Bioinformatics148233
2.Briefings in Bioinformatics102137
3.PLOS Computational Biology92125
4.BMC Bioinformatics80107
5.GigaScience70123
6.IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics5683
7.Journal of Cheminformatics53107
8.Journal of Theoretical Biology5378
9.Genomics, Proteomics & Bioinformatics4995
10.Database4371
11.Mathematical Biosciences and Engineering4360
12.Computational Biology and Chemistry3952
13.Journal of Mathematical Biology3545
14.Mathematical Biosciences3461
15.IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine3346
16.BMC Systems Biology3342
17.Current Opinion in Systems Biology3053
18.Current Bioinformatics2950
19.NAR Genomics and Bioinformatics2946
20.Molecular Informatics2941
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.