פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Aerospace Science and Technology7390
2.Acta Astronautica5773
3.AIAA Journal5477
4.Progress in Aerospace Sciences5394
5.Chinese Journal of Aeronautics5282
6.Drones4769
7.Journal of Guidance, Control, and Dynamics4667
8.AIAA Forum4554
9.Aerospace3752
10.Journal of Aircraft3648
11.Journal of Spacecraft and Rockets3345
12.IEEE Aerospace Conference3249
13.AIAA Aerospace Sciences Meeting3240
14.Journal of Turbomachinery3239
15.International Conference on Unmanned Aircraft Systems3042
16.IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine3038
17.Journal of Propulsion and Power3037
18.Propulsion and Power Research2844
19.Journal of Aerospace Engineering2632
20.Navigation2540
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.