פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems120162
2.IEEE Transactions on Fuzzy Systems113172
3.IEEE Transactions on Automatic Control112144
4.Automatica103133
5.IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica77118
6.ISA Transactions7696
7.IEEE Transactions on Control Systems Technology74102
8.International Journal of Robust and Nonlinear Control6084
9.International Federation of Automatic Control-PapersOnLine6075
10.Annual Reviews in Control59103
11.IEEE Transactions on Control of Network Systems5676
12.International Journal of Fuzzy Systems5480
13.Control Engineering Practice5372
14.Journal of Intelligent & Robotic Systems4970
15.IEEE Conference on Decision and Control4866
16.Journal of Process Control4670
17.Journal of Guidance, Control, and Dynamics4667
18.American Control Conference4365
19.Mechatronics4359
20.Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems4297
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.