פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Buildings5370
2.Lighting Research & Technology3351
3.Frontiers of Architectural Research3143
4.International Journal of Building Pathology and Adaptation2639
5.Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research2536
6.Architectural Engineering and Design Management2438
7.LEUKOS: The Journal of the Illuminating Engineering Society of North America2437
8.Architectural Science Review2436
9.Journal of Architectural Engineering2327
10.Intelligent Buildings International2037
11.Advances in Building Energy Research1832
12.International Journal of Architectural Computing1728
13.Journal of Green Building1624
14.International Journal of Built Environment and Sustainability1619
15.Annual Symposium on Simulation for Architecture and Urban Design1521
16.Light & Engineering1518
17.Architectural Design1420
18.International Journal of High-Rise Buildings1217
19.Journal of Contemporary Urban Affairs1214
20.Journal of Landscape Architecture1118
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.