פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2014-2018, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Advanced Materials252342
2.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition240383
3.Energy & Environmental Science207323
4.ACS Nano203280
5.Nano Letters188270
6.Nature Materials179323
7.Renewable and Sustainable Energy Reviews174238
8.Neural Information Processing Systems (NIPS)169334
9.Journal of Materials Chemistry. A163214
10.Nature Nanotechnology160278
11.Advanced Functional Materials154203
12.Advanced Energy Materials152211
13.International Conference on Learning Representations150276
14.Nature Photonics150261
15.ACS Applied Materials & Interfaces147188
16.Chemistry of Materials141191
17.Nanoscale139188
18.European Conference on Computer Vision137263
19.International Conference on Machine Learning (ICML)135254
20.Journal of Cleaner Production132166
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.