פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition422681
2.Advanced Materials326415
3.Neural Information Processing Systems309503
4.International Conference on Learning Representations303563
5.International Conference on Machine Learning254463
6.Journal of Cleaner Production246321
7.European Conference on Computer Vision238390
8.Advanced Energy Materials236312
9.IEEE Access233350
10.Advanced Functional Materials230312
11.IEEE/CVF International Conference on Computer Vision228366
12.Renewable and Sustainable Energy Reviews226303
13.ACS Nano220290
14.AAAI Conference on Artificial Intelligence212344
15.Chemical engineering journal206258
16.Energy & Environmental Science205308
17.Applied Catalysis B: Environmental205267
18.Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)192329
19.Applied Energy186237
20.Nano Energy184236
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.