פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Journal of Business Research173265
2.American Economic Review160258
3.Technological Forecasting and Social Change157243
4.Journal of Business Ethics136192
5.Journal of Retailing and Consumer Services131195
6.International Journal of Hospitality Management130194
7.Tourism Management126185
8.Journal of Financial Economics123202
9.Energy Economics122168
10.The Review of Financial Studies119200
11.International Journal of Production Economics118179
12.Journal of Political Economy116211
13.Finance Research Letters114187
14.Management Science114173
15.The Quarterly Journal of Economics113237
16.Journal of Management112170
17.World Development111152
18.Business Strategy and the Environment105154
19.The Journal of Finance104173
20.The Review of Economic Studies104164
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.