פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2014-2018, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Nature368546
2.Science338511
3.Nature Communications260345
4.Cell250383
5.Proceedings of the National Academy of Sciences227303
6.Nucleic Acids Research217413
7.PLoS ONE176225
8.Nature Genetics174257
9.Scientific Reports158202
10.Nature Methods152273
11.Nature Biotechnology151290
12.Neuron148213
13.Nature Reviews. Molecular Cell Biology132231
14.Nature Climate Change132197
15.Molecular Cell132196
16.Environmental Science & Technology132175
17.Cell Metabolism127196
18.Nature Reviews Genetics121237
19.Bioinformatics120233
20.Cell Stem Cell119197
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.