פרסומים מובילים
מדד h5 הוא מדד h למאמרים שפורסמו במהלך כל חמש השנים האחרונות. זהו מספר h הגדול ביותר שבו פורסמו המאמרים שמהם מורכב מדד h בין השנים 2018-2022, כאשר כל אחד מהם צוטט ביבליוגרפית לפחות h פעמים.הסתר
חציון h5 של פרסום הוא מספר החציון של ציטוטים ביבליוגרפיים ביחס למאמרים שמהם מורכב מדד h5 של אותו פרסום.הסתר
פרסוםמדד h5חציון h5
1.Nature467707
2.Science424665
3.Nature Communications349456
4.Cell316503
5.Science of The Total Environment273375
6.Proceedings of the National Academy of Sciences268394
7.Nucleic Acids Research238539
8.International Journal of Molecular Sciences215305
9.Science Advances212306
10.PLoS ONE212294
11.Scientific Reports210272
12.Nature Genetics188305
13.Nature Biotechnology185332
14.Sustainability185238
15.Environmental Pollution170235
16.Environmental Science & Technology169224
17.Journal of Hazardous Materials166214
18.Nature Methods163289
19.Bioresource Technology161207
20.Cell Metabolism160232
הערכה וקביעה של תאריכים וציטוטים ביביליוגרפיים נעשות באופן אוטומטי על ידי תוכנת מחשב.