Анна Яськів (Anna Yaskiv)
Анна Яськів (Anna Yaskiv)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
MagAmp regulated isolated ac-dc converter with high power factor
V Yaskiv, A Abramovitz, K Smedley, A Yaskiv
COMMUNICATIONS,Scientific Letters of The University of Zilina 17 (1A), 28-34, 2015
72015
Performance evaluation of MagAmp regulated isolated AC-DC converter with high PF
V Yaskiv, A Yaskiv, A Abramovitz, K Smedley
2014 ELEKTRO, 411-416, 2014
62014
Synchronous rectification in high-frequency MagAmp power converters
V Yaskiv, A Yaskiv, O Yurchenko
Proceedings of International conference Advanced Computer Information …, 2018
52018
Інтеграція моделі силового ключа на основі магнітного підсилювача в систему автоматизованого проектування перетворювачів електроенергії
А Яськів, БІ Яворський
Вісник Тернопільського національного технічного університету 94 (2), 123-133, 2019
2019
Математична модель силового ключа на основі високочастотного магнітного підсилювача для його комп’ютерного імітаційного моделювання
А Яськів
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
2019
Modular High-Frequency MagAmp DC-DC Power Converter
V Yaskiv, A Martseniuk, A Yaskiv, O Yurchenko, B Yavorskyy
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
2019
Модульні перетворювачі електроенергії на основі високочастотних магнітних підсилювачів
ВІ Яськів, А Марценюк, А Яськів, Ґ Лізінь
Ⅵ Міжнародна науково-технічна конференція „Світлотехніка й …, 2018
2018
Організація паралельної роботи імпульсних стабілізаторів постійної напруги на основі високочастотних магнітних підсилювачів
ВІ Яськів, АВ Яськів
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 81-87, 2018
2018
Synchronous rectification in High-Frequency MagAmp Power Converters
ВІ Яськів, АВ Яськів, ОМ Юрченко
2018
Метод побудови високочастотного силового інвертора на основі магнітних підсилювачів
ВІ Яськів, А Яськів, А Марценюк
Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2017
2017
HIGH-FREQUENCY MAGAMP POWER INVERTER
V Yaskiv, A Yaskiv
2017
Математичне моделювання процесів перемагнічення магнітом'яких матеріалів з високою крутизною петлі гістерезису
А Яськів
Міжнародний науково-технічний журнал "Вимірвальна та обчислювальна техніка в …, 2015
2015
Математичне моделювання високочастотних магнітних підсилювачів
А Яськів
Матеріали Ⅶ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції …, 2014
2014
Розробка та дослідження напівпровіднокового перетворювача електроенергії підвищуючого типу
А Яськів
Збірник тез Ⅴ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції …, 2012
2012
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
A Yaskiv, B Yavorskyy
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15