עקוב אחר
Martin Sullivan
Martin Sullivan
כתובת אימייל מאומתת בדומיין mmu.ac.uk - דף הבית
כותרת
צוטט על ידי
צוטט על ידי
שנה
Asynchronous carbon sink saturation in African and Amazonian tropical forests
W Hubau, SL Lewis, OL Phillips, K Affum-Baffoe, H Beeckman, ...
Nature 579 (7797), 80-87, 2020
3012020
Diversity and carbon storage across the tropical forest biome
MJP Sullivan, J Talbot, SL Lewis, OL Phillips, L Qie, SK Begne, J Chave, ...
Scientific Reports 7, 39102, 2017
2612017
Compositional response of Amazon forests to climate change
A Esquivel‐Muelbert, TR Baker, KG Dexter, SL Lewis, RJW Brienen, ...
Global change biology 25 (1), 39-56, 2019
2282019
Long-term thermal sensitivity of Earth’s tropical forests
MJP Sullivan, SL Lewis, K Affum-Baffoe, C Castilho, F Costa, AC Sanchez, ...
Science 368 (6493), 869-874, 2020
1272020
Long-term carbon sink in Borneo’s forests halted by drought and vulnerable to edge effects
L Qie, SL Lewis, MJP Sullivan, G Lopez-Gonzalez, GC Pickavance, ...
Nature communications 8 (1), 1966, 2017
1082017
Field methods for sampling tree height for tropical forest biomass estimation
MJP Sullivan, SL Lewis, W Hubau, L Qie, TR Baker, LF Banin, J Chave, ...
Methods in ecology and evolution 9 (5), 1179-1189, 2018
742018
BirdTrends 2014: trends in numbers, breeding success and survival for UK breeding birds
SR Baillie, JH Marchant, DI Leech, D Massimino, MJP Sullivan, ...
BTO, 2014
722014
Pan‐tropical prediction of forest structure from the largest trees
JF Bastin, E Rutishauser, JR Kellner, S Saatchi, R Pélissier, B Hérault, ...
Global Ecology and Biogeography, 2018
682018
Differences in leaf thermoregulation and water use strategies between three co‐occurring Atlantic forest tree species
S Fauset, HC Freitas, DR Galbraith, MJP Sullivan, MPM Aidar, CA Joly, ...
Plant, cell & environment 41 (7), 1618-1631, 2018
582018
Make EU trade with Brazil sustainable
L Kehoe, T Reis, M Virah-Sawmy, A Balmford, T Kuemmerle, A Knohl, ...
Science 364 (6438), 2019
572019
Estimating aboveground net biomass change for tropical and subtropical forests: Refinement of IPCC default rates using forest plot data
D Requena Suarez, DMA Rozendaal, V De Sy, OL Phillips, ...
Global change biology 25 (11), 3609-3624, 2019
552019
Species matter: wood density influences tropical forest biomass at multiple scales
OL Phillips, MJP Sullivan, TR Baker, AM Mendoza, PN Vargas, ...
Surveys in geophysics 40 (4), 913-935, 2019
482019
BirdTrends 2016: trends in numbers, breeding success and survival for UK breeding birds
RA Robinson, DI Leech, D Massimino, I Woodward, SM Eglington, ...
British Trust for Ornithology, 2016
442016
BirdTrends 2015: trends in numbers, breeding success and survival for UK breeding birds
RA Robinson, DI Leech, D Massimino, I Woodward, SM Eglington, ...
British Trust for Ornithology, 2015
442015
Restored saltmarshes lack the topographic diversity found in natural habitat
PJ Lawrence, GR Smith, MJP Sullivan, HL Mossman
Ecological Engineering 115, 58-66, 2018
402018
The Forest Observation System, building a global reference dataset for remote sensing of forest biomass
D Schepaschenko, J Chave, OL Phillips, SL Lewis, SJ Davies, ...
Scientific data 6 (1), 1-11, 2019
392019
BirdTrends 2018: trends in numbers, breeding success and survival for UK breeding birds
ID Woodward, D Massimino, MJ Hammond, SJ Harris, DI Leech, ...
British Trust for Ornithology See www bto org/birdtrends, Thetford, 2018
392018
Using dispersal information to model the species–environment relationship of spreading non‐native species
MJP Sullivan, RG Davies, L Reino, A Franco
Methods in Ecology and Evolution 3 (5), 870-879, 2012
392012
Tree mode of death and mortality risk factors across Amazon forests
A Esquivel-Muelbert, OL Phillips, RJW Brienen, S Fauset, MJP Sullivan, ...
Nature communications 11 (1), 1-11, 2020
352020
The persistence of carbon in the African forest understory
W Hubau, T De Mil, J Van den Bulcke, OL Phillips, BA Ilondea, ...
Nature plants 5 (2), 133-140, 2019
342019
המערכת אינה יכולה לבצע את הפעולה כעת. נסה שוב מאוחר יותר.
מאמרים 1–20