עקוב אחר
Yuval Golan
Yuval Golan
כתובת אימייל מאומתת בדומיין bgu.ac.il - דף הבית
כותרת
צוטט על ידי
צוטט על ידי
שנה
The role of interparticle and external forces in nanoparticle assembly
Y Min, M Akbulut, K Kristiansen, Y Golan, J Israelachvili
Nature materials 7 (7), 527-538, 2008
14182008
Assessment of carrier-multiplication efficiency in bulk PbSe and PbS
JJH Pijpers, R Ulbricht, KJ Tielrooij, A Osherov, Y Golan, C Delerue, ...
Nature Physics 5 (11), 811-814, 2009
3062009
Vacuum-deposited gold films: I. Factors affecting the film morphology
Y Golan, L Margulis, I Rubinstein
Surface Science 264 (3), 312-326, 1992
2781992
New nanocrystalline materials: a previously unknown simple cubic phase in the SnS binary system
A Rabkin, S Samuha, RE Abutbul, V Ezersky, L Meshi, Y Golan
Nano letters 15 (3), 2174-2179, 2015
1432015
A semiconductor‐nanowire assembly of ultrahigh junction density by the Langmuir–Blodgett technique
S Acharya, AB Panda, N Belman, S Efrima, Y Golan
Advanced Materials 18 (2), 210-213, 2006
1432006
Synthesis and properties of nanocrystalline π-SnS–a new cubic phase of tin sulphide
RE Abutbul, E Segev, L Zeiri, V Ezersky, G Makov, Y Golan
RSC advances 6 (7), 5848-5855, 2016
1412016
Superior biolubricant from a species of red microalga
S Arad, L Rapoport, A Moshkovich, D Van Moppes, M Karpasas, R Golan, ...
Langmuir 22 (17), 7313-7317, 2006
1372006
The effect of growth environment on the morphological and extended defect evolution in GaN grown by metalorganic chemical vapor deposition
P Fini, X Wu, EJ Tarsa, Y Golan, V Srikant, S Keller, SP Denbaars, ...
Japanese journal of applied physics 37 (8R), 4460, 1998
1281998
Raman spectroscopy of ultranarrow CdS nanostructures
L Zeiri, I Patla, S Acharya, Y Golan, S Efrima
The Journal of Physical Chemistry C 111 (32), 11843-11848, 2007
1272007
Epitaxial electrodeposition of cadmium selenide nanocrystals on gold
Y Golan, L Margulis, I Rubinstein, G Hodes
Langmuir 8 (3), 749-752, 1992
1241992
A bottom-up approach toward fabrication of ultrathin PbS sheets
S Acharya, B Das, U Thupakula, K Ariga, DD Sarma, J Israelachvili, ...
Nano letters 13 (2), 409-415, 2013
1152013
Synthesis, two-dimensional assembly, and surface pressure-induced coalescence of ultranarrow PbS nanowires
I Patla, S Acharya, L Zeiri, J Israelachvili, S Efrima, Y Golan
Nano letters 7 (6), 1459-1462, 2007
1152007
Structural transitions in polydiacetylene Langmuir films
Y Lifshitz, Y Golan, O Konovalov, A Berman
Langmuir 25 (8), 4469-4477, 2009
1112009
Microtribology and Direct Force Measurement of WS2 Nested Fullerene‐Like Nanostructures
Y Golan, C Drummond, M Homyonfer, Y Feldman, R Tenne, J Israelachvili
Advanced Materials 11 (11), 934-937, 1999
1111999
Synthesis, assembly, and optical properties of shape-and phase-controlled ZnSe nanostructures
AB Panda, S Acharya, S Efrima, Y Golan
Langmuir 23 (2), 765-770, 2007
1022007
Ultra narrow PbS nanorods with intense fluorescence
S Acharya, UK Gautam, T Sasaki, Y Bando, Y Golan, K Ariga
Journal of the American Chemical Society 130 (14), 4594-4595, 2008
992008
Frictional properties of confined nanorods
M Akbulut, N Belman, Y Golan, J Israelachvili
Advanced Materials 18 (19), 2589-2592, 2006
992006
Switchable assembly of ultra narrow CdS nanowires and nanorods
S Acharya, I Patla, J Kost, S Efrima, Y Golan
Journal of the American Chemical Society 128 (29), 9294-9295, 2006
992006
Shape-dependent confinement in ultrasmall zero-, one-, and two-dimensional PbS nanostructures
S Acharya, DD Sarma, Y Golan, S Sengupta, K Ariga
Journal of the American Chemical Society 131 (32), 11282-11283, 2009
912009
Origin of the contact angle hysteresis of water on chemisorbed and physisorbed self-assembled monolayers
N Belman, K Jin, Y Golan, JN Israelachvili, NS Pesika
Langmuir 28 (41), 14609-14617, 2012
902012
המערכת אינה יכולה לבצע את הפעולה כעת. נסה שוב מאוחר יותר.
מאמרים 1–20