עקוב אחר
Odelia Minnes
Odelia Minnes
Lecturer, Ono Academic College
כתובת אימייל מאומתת בדומיין ono.ac.il - דף הבית
כותרת
צוטט על ידי
צוטט על ידי
שנה
Non-recourse, no down payment and the mortgage meltdown: Lessons from undercapitalization
D Solomon, O Minnes
Fordham J. Corp. & Fin. L. 16, 529, 2011
402011
Redefining Possessory Liens in Bankruptcy: Property, Contract, and What It All Means
O Minnes
DePaul Bus. & Comm. LJ 11, 75, 2012
22012
Game of Thrones: Corporate Law and Bankruptcy Law in the Arena of Directors' Liability
O Minnes, D Solomon
Colum. J. Eur. L. 27, 1, 2021
2021
דיני חברות באזור יהודה ושומרון Corporate Law in Judea & Samaria‏
O Minnes
2020
טשטוש הגבולות בין קניין וחיוב בהליכי חדלות פירעון The Indistinct Boundary between Property and Liability in Bankruptcy Proceedings‏
O Minnes
2019
המחלקה הכלכלית וחדלות פירעון-עת לאחד The Economic Division and Bankruptcy Law-Time to Integrate
O Minnes, D Solomon
2018
The Legal Arrangement re Stock Pyramids and its’ Effect on the Israeli Economy and Financial Market: Preliminary Findings/ההסדר המשפטי החל על פירמידות שליטה בחוק הריכוזיות …
אודליה מינס
Bar-Ilan Law Studies/מחקרי משפט 31 (1), 55-104, 2017
2017
ההסדר המשפטי החל על פירמידות שליטה בחוק הריכוזיות והשפעתו על שוק ההון והמשק הישראליים: מימצאים ראשוניים (The New Legal Arrangement Re Stock Pyramids and its' Effect on the …‏
O Minnes
2016
Exploring the Standard of Review of Transactions With Controlling Shareholders After In Re MFW Shareholders Litigation (Decided May 29th, 2013)
M Marcowitz-Bitton, O Minnes
BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP, & THE LAW 7, 2014
2014
Exploring the Standard of Review of Transactions with Controlling Shareholders After In Re MFW Shareholders Litigation (Decided May 29th, 2013)
M Bitton, O Minnes
J. Bus. Entrepreneurship & L. 7, 447, 2013
2013
התניה חוזית על דיני חדלות פירעון: תיאוריה ויישום במשפט הישראלי Contracting About Bankruptcy Law: Theory and Application in Israeli Law‏
O Minnes
2007
The Columbia Journal of European Law
O Minnes, D Solomon, L Yona, BH Druzin
CORPORATE & FINANCIAL LAW
O Minnes
המערכת אינה יכולה לבצע את הפעולה כעת. נסה שוב מאוחר יותר.
מאמרים 1–13