Maria Bäck
Maria Bäck
Verified email at helsinki.fi
Title
Cited by
Cited by
Year
Social capital and political trust in Finland: an individual‐level assessment
M Bäck, E Kestilä
Scandinavian Political Studies 32 (2), 171-194, 2009
762009
When trust matters—a multilevel analysis of the effect of generalized trust on political participation in 25 European democracies
M Bäck, HS Christensen
Journal of Civil Society 12 (2), 178-197, 2016
302016
Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa
M Bäck
Åbo Akademis förlag-Åbo Akademi University Press, 2011
202011
Social trust and Political Participation–A multilevel analysis of 25 European democracies
M Bäck, HS Christensen
Abo Akademi University, 2011
92011
Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät
MT Bäck, E Kestilä-Kekkonen, P Söderlund
Poliittisen osallistumisen eriytyminen-Eduskuntavaalit 2015, 379-397, 2016
82016
Owning Protest but Sharing Distrust?: Confidence in the Political System and Anti-Political-Establishment Party Choice in the Finnish 2011 Parliamentary Elections
MT Bäck, E Kestilä-Kekkonen
Research on Finnish society 7, 59-72, 2014
72014
Socialt förtroende och politisk orientering
M Bäck
Åbo akademi, 2006
42006
Sosiaalinen paaoma ja poliittinen osallistuminen Suomessa.
M Bäck, E Kestilä-Kekkonen
Politiikka 55 (2), 2013
32013
5 Sosiaalisen luottamuksen merkitys ja yhteys poliittiseen luottamukseen
M Bäck
Poliittinen ja sosiaalinen luottamus, 80, 2019
22019
Puntaroituja äänestyspäätöksiä? Kuntaliitoskysymyksen käsittely Mustasaaren kansalaisraadissa
M Leino, M Bäck, H Christensen, K Kulha, M Setälä, K Strandberg, ...
Politiikka 61 (4), 337-363, 2019
1*2019
Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut
M Bäck, E Kestilä-Kekkonen
Valtiovarainministeriö, 2019
12019
Political alienation, generalized trust and anti-immigrant perceptions: A multi-level assessment
M Bäck, P Soderlund, J Sipinen, E Kestila-Kekkonen
ECPR General Conference, Hamburg, Germany, 2018
12018
Kriittiset mutta uskolliset suomalaiset: kansalaisten EU-asenteet jäsenyyden aikana
MT Bäck
Raunalla vai ytimessä?: Suomen EU-politiikan muutos ja jatkuvuus, 26-51, 2017
12017
Från metafor till mätning: en samhällsvetenskaplig översikt om det sociala kapitalets beståndsdelar och effekter
M Bäck
Socialmedicinsk tidskrift 89 (4-5), 313-331, 2012
12012
Cultural Diversity, Social Capital and Political Participation: The Case of the Swedish‐speaking Population in Finland
M Bäck
Paper presented at the ECPR General Conference, 2007
12007
The relevance of contextual generalised trust in explaining individual immigration sentiments
J Sipinen, P Söderlund, M Bäck
European Societies, 1-24, 2020
2020
Johdanto
MT Bäck, E Kestilä-Kekkonen
Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut, 10-16, 2019
2019
Political trust in Finland
MT Bäck
Voting and Public Opinion in Finland: The Parliamentary Election of 2019, 39, 2019
2019
Whom do Finns trust?: In-group and out-group trust in Finland
MT Bäck, T Karv
Voting and Public Opinion in Finland: The Parliamentary Election of 2019, 45-50, 2019
2019
Social capital in a bilingual society: coping with diversity in Finland
M Bäck
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20