עקוב אחר
Piotr Stec
כותרת
צוטט על ידי
צוטט על ידי
שנה
Council of Europe cultural heritage and education policy: Preserving identity and searching for a common core?
A Jagielska-Burduk, P Stec
Revista Electrónica Interuniversitaria de formación del profesorado 22 (1), 2019
542019
Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym
P Stec
Kantor Wydawniczy" Zakamycze", 2005
392005
Umowy w administracji: studium cywilnoprawne
P Stec
Difin, 2013
302013
Cultural heritage education in UNESCO cultural conventions
A Jagielska-Burduk, M Pszczyński, P Stec
Sustainability 13 (6), 3548, 2021
202021
Ustawa o prawach konsumenta
B Kaczmarek-Templin, P Stec, D Szostek
Kodeks cywilny (wyciąg), Komentarz, Warszawa, 2014
152014
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012: komentarz
M Załucki
Wydawnictwo CH Beck, 2015
142015
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa
P Chmielnicki
LexisNexis, 2014
142014
Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych
P Stec
Państwo i Prawo 63 (1), 46-58, 2008
132008
Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz
B Kaczmarek-Templin, P Stec, D Szostek
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2014
122014
Zasady i funkcje odpowiedzialności z tytułu naruszenia własności intelektualnej
P Stec
Kwartalnik Prawa Prywatnego 2, 2007
102007
Prawo o szkolnictwie wyższym
P Chmielnicki, P Stec
Komentarz, Warszawa, 2017
92017
Dyrektywa 93/7/EWG z perspektywy dwóch dekad funkcjonowania
P Stec
Santander Art and Culture Law Review 1 (1), 103-118, 2015
92015
The Lady or the Tiger? Legal Pitfalls of Implementing the Return of Cultural Goods Directive
P Stec
Santander Art and Culture Law Review 2 (2), 135-148, 2016
82016
Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
P Stec, M Załucki
Difin, 2010
82010
Szczególne uprawnienia muzeów rejestrowanych w zakresie obrotu dzielami sztuki
P Stec
Muzealnictwo, 182-188, 2005
82005
Cultural heritage education in UNESCO cultural conventions. Sustainability, 13 (6), 3548
A Jagielska-Burduk, M Pszczyński, P Stec
72021
Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia
M Urbaniec, P Stec
Wydawnictwo Akademii Polonijnej" Educator", 2010
72010
O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa
P Stec
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 1, 2003
72003
Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium UE
P Stec
Prawo Europejskie w Praktyce, 101, 2010
62010
Odpowiedzialność domu aukcyjnego za wady fizyczne dzieła sztuki
P Stec
Przegląd Prawa Handlowego 11, 1997
61997
המערכת אינה יכולה לבצע את הפעולה כעת. נסה שוב מאוחר יותר.
מאמרים 1–20