עקוב אחר
Cappetta Henri
Cappetta Henri
ISE-M (Institut des Sciences de l'Evolution, Montpellier)
כתובת אימייל מאומתת בדומיין univ-montp2.fr
כותרת
צוטט על ידי
צוטט על ידי
שנה
Chondrichthyes II (Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii: teeth) in Handbook of Paleoichthyology, 3E
H CAPPETTA
H.-P. Schultze 3, 1-512, 2012
1290*2012
Handbook of Paleoichthyology. Chondrichthyes II, Mesozoic and Cenozoic Elasmobranchii, 3B
H Cappetta
Handbook of Paleoichthyology 3, 1-193, 1987
1201*1987
Chondrichthyes II: mesozoic and cenozoic elasmobranchii, 3B
H Cappetta
F. Pfeil Verlag 3, 1-193, 2004
1107*2004
Deccan flood basalts at the Cretaceous/Tertiary boundary?
V Courtillot, J Besse, D Vandamme, R Montigny, JJ Jaeger, H Cappetta
Earth and Planetary Science Letters 80 (3-4), 361-374, 1986
8121986
Les sélaciens du Crétacé supérieur du Liban. II. Batoïdes
H Cappetta
Palaeontographica, Abteilung A 168 (5-6), 149-229, 1980
289*1980
The assessment of REE patterns and 143Nd/144Nd ratios in fish remains
P Grandjean, H Cappetta, A Michard, F Albarede
Earth and Planetary Science Letters 84 (2), 181-196, 1987
2541987
Les Orectolobiformes, Carcharhiniformes et Myliobatiformes (Elasmobranchii, Neoselachii) des Bassins à phosphate du Maroc (Maastrichtien-Lutétien basal): systématique …
A Noubhani, H Cappetta
Palaeo Ichthyologica 8, 1-327, 1997
2021997
Thermal excursions in the ocean at the Cretaceous—Tertiary boundary (northern Morocco): δ18O record of phosphatic fish debris
C Lécuyer, P Grandjean, JR O'Neil, H Cappetta, F Martineau
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 105 (3-4), 235-243, 1993
1951993
Chondrichthyes
CAPPETTA, Henri, DUFFIN, Christopher J., ZIDEK
The Fossil Record 2 34, 593-609, 1993
174*1993
The fossil vertebrates from Laño (Basque Country, Spain); new evidence on the composition and affinities of the Late Cretaceous continental faunas of Europe
H Astibia, E Buffetaut, AD Buscalioni, H Cappetta, C Corral, R Estes, ...
Terra Nova 2 (5), 460-466, 1990
1721990
Les Sélaciens du Miocène de la région de Montpellier....
H Cappetta
Palaeovertebrata, 1-139 + 1-19, 1970
1671970
Contribution à l'étude des Sélaciens du groupe Monmouth (Campanien-Maestrichtien) du New Jersey
H Cappetta, GR Case
Palaeontographica Abteilung A, 1-46, 1975
1641975
Chondrichthyes II. Handbook of paleoichthyology
H Cappetta
Gustav Fischer Verlag, New York, 1987
1531987
Les sélaciens du Crétacé supérieur du Liban. I. Requins
H Cappetta
Palaeontographica Abteilung A 168 (1-4), 69-148, 1980
1441980
Les poissons crétacés et tertiaires du bassin des Iullemmeden (République du Niger)
H CAPPETTA
Palaeovertebrata 5 (5), 179-251, 1972
1421972
Additions aux faunes de sélaciens de Crétacé du Texas (Albien supérieur-Campanien)
H Cappetta, GR Case
Palaeo Ichthyologica 9, 5-111, 1999
138*1999
Sélaciens du Crétacé (Albien-Maastrichtien) d'Angola; Sélaciens du Crétacé (Albien-Maastrichtien) d'Angola; Sélaciens du Crétacé (Albien-Maastrichtien) d'Angola
MT Antunes, H Cappetta
Palaeontographica Abteilung A 264 (5-6), 85-146, 2002
1332002
Middle Maastrichtian vertebrates (fishes, amphibians, dinosaurs and other reptiles, mammals) from Pajcha Pata (Bolivia). Biostratigraphic, palaeoecologic and …
M Gayet, LG Marshall, T Sempere, FJ Meunier, H Cappetta, JC Rage
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 169 (1-2), 39-68, 2001
1322001
Elasmobranchii post-Triadici (Index specierum et generum)
H Cappetta
W. Riegraf 142, 1-472, 2006
1302006
A Palaeocene proboscidean from Morocco
E Gheerbrant, J Sudre, H Cappetta
Nature 383 (6595), 68-70, 1996
1301996
המערכת אינה יכולה לבצע את הפעולה כעת. נסה שוב מאוחר יותר.
מאמרים 1–20