Talip Kucukcan
Talip Kucukcan
Department of Sociology, Marmara University, Istanbul, Turkey
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye'de yükseköğretim: karşılaştırmalı bir analiz
T Küçükcan, BS Gur
SETA, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, 2010
219*2010
Politics of ethnicity, identity and religion: Turkish-Muslims in Britain
T Küçükcan
Ashgate, Aldershot (UK), 1999
1211999
State, Islam, and religious liberty in modern Turkey: Reconfiguration of religion in the public sphere
T Kucukcan
BYU L. Rev., 475, 2003
1202003
Doğal Afetler ve Din Marmara Depremi Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir İnceleme
A Köse, T Küçükcan
Ankara: İSAM Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000
97*2000
Modernleşme ve sekülerleşme kuramları bağlamında din, toplumsal değişme ve İslâm dünyası
T Küçükcan
İslam Araştırmaları Dergisi 13, 109-128, 2005
712005
The making of Turkish‐Muslim diaspora in Britain: religious collective identity in a multicultural public sphere
T Küçükcan
Journal of Muslim Minority Affairs 24 (2), 243-258, 2004
642004
Yükseköğretimde kalite güvencesi
M Özer, BS Gur, T Küçükcan
SETA, 2010
612010
Kalite Güvencesi: Türkiye Yükseköğretimi için Stratejik Tercihler.
M Özer, BS Gür, T KüçüKCan
Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi 1 (2), 2011
522011
Re‐claiming identity: Ethnicity, religion and politics among Turkish‐Muslims in Bulgaria and Greece
T Küçükcan
Journal of Muslim Minority Affairs 19 (1), 49-68, 1999
381999
Arab image in Turkey
T Kucukcan
SETA, Report, 2010
302010
Can religiosity be measured? Dimensions of religious commitment: Theories revisited
T Küçükcan
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (1), 2000
30*2000
Toplumun, kültür politikaları ve medyanın kültürel süreçlere etki algısı araştırması
T Küçükcan, E Albayrak, Ş Albayrak
Ankara: SETA, 21-28, 2011
252011
Multidimensional Approach to Religion: a way of looking at religious phenomena
T Kucukcan
Journal for the Study of Religions and Ideologies 4 (10), 60-70, 2010
252010
Turks in Europe: culture, identity and integration
T Küçükcan, V Güngör
Türkevi Research Centre, 2009
24*2009
Terörün sosyolojisi: Toplumsal kökenleri anlama imkânı
T Küçükcan
Uluslararası İlişkiler Dergisi 6 (24), 33-54, 2010
212010
Sacralization of the State and Secular Nationalism: Foundations of Civil Religion in Turkey
T Kucukcan
Geo. Wash. Int'l L. Rev. 41, 963, 2009
212009
Turks in Britain: religion and identity
T Küçükcan
Turks in Europe, Culture, Identity, Integration, 79-102, 2009
192009
Community, identity and institutionalisation of Islamic education: The case of Ikra primary school in North London
T Küçükcan
British Journal of Religious Education 21 (1), 32-43, 1998
171998
Continuity and change: young Turks in London
T Kucukcan
Muslim European Youth, Reproducing ethnicity, religion and culture, 103-143, 1998
16*1998
The Politics Of Ethnicity
T Kucukcan
Identity And Religion Among Turks In London,(The Degree Of Doctor Of …, 1996
14*1996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20