עקוב אחר
Kwok Ng
Kwok Ng
University of Turku & University of Limerick
כתובת אימייל מאומתת בדומיין utu.fi - דף הבית
כותרת
צוטט על ידי
צוטט על ידי
שנה
Participation of people living with disabilities in physical activity: a global perspective
KAM Ginis, HP van der Ploeg, C Foster, B Lai, CB McBride, K Ng, M Pratt, ...
The Lancet 398 (10298), 443-455, 2021
2952021
Implications for European Physical Education Teacher Education during the COVID-19 pandemic: a cross-institutional SWOT analysis
W O’Brien, M Adamakis, N O’Brien, M Onofre, J Martins, A Dania, ...
European Journal of Teacher Education 43 (4), 503-522, 2020
2232020
Prevalence of self‐reported chronic pain among adolescents: Evidence from 42 countries and regions
I Gobina, J Villberg, R Välimaa, J Tynjälä, R Whitehead, A Cosma, ...
European Journal of Pain 23 (2), 316-326, 2019
1912019
Itsearvioitu liikunta-aktiivisuus, ruutuaika ja sosiaalinen media sekä liikkumisen seurantalaitteet ja-sovellukset
S Kokko, L Martin, J Villberg, K Ng, A Mehtälä
Teoksessa S. Kokko & L. Martin (toim.) Lasten ja nuorten …, 2018
1492018
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022
S Kokko, L Martin, J Villberg, N Simonsen, P Husu, T Vasankari, K Suomi, ...
Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja, 2023
1382023
Barriers and facilitators to changes in adolescent physical activity during COVID-19
K Ng, J Cooper, F McHale, J Clifford, C Woods
BMJ open sport & exercise medicine 6 (1), e000919, 2020
1272020
Susceptibility to increased high energy dense sweet and savoury food intake in response to the COVID-19 lockdown: The role of craving control and acceptance coping strategies
NJ Buckland, LF Swinnerton, K Ng, M Price, LL Wilkinson, A Myers, ...
Appetite 158, 105017, 2021
1182021
Towards a conceptual understanding of acute cultural adaptation: A preliminary examination of ACA in female swimming
TV Ryba, S Haapanen, S Mosek, K Ng
Qualitative research in sport, exercise and health 4 (1), 80-97, 2012
1142012
Clusters of contemporary risk and their relationship to mental well-being among 15-year-old adolescents across 37 countries
SD Walsh, T Sela, M De Looze, W Craig, A Cosma, Y Harel-Fisch, ...
Journal of Adolescent Health 66 (6), S40-S49, 2020
622020
Itsearvioitu liikunta-aktiivisuus, istuminen ja ruutuaika sekä liikkumisen seurantalaitteet ja-sovellukset
S Kokko, A Mehtälä, J Villberg, K Ng, R Hämylä
Teoksessa S. Kokko & A. Mehtälä (toim.) Lasten ja nuorten …, 2016
622016
People, ideas, milestones: a scientometric study of computational thinking
M Saqr, K Ng, SS Oyelere, M Tedre
ACM Transactions on Computing Education (TOCE) 21 (3), 1-17, 2021
482021
Czech adolescents’ remote school and health experiences during the spring 2020 COVID-19 lockdown
K Ng, A Cosma, K Svacina, M Boniel-Nissim, P Badura
Preventive Medicine Reports 22, 101386, 2021
432021
Adapted physical activity through COVID-19
K Ng
European Journal of Adapted Physical Activity 13 (1), 1, 2020
432020
Test-retest reliability of adolescents’ self-reported physical activity item in two consecutive surveys
K Ng, R Hämylä, J Tynjälä, J Villberg, T Tammelin, L Kannas, S Kokko
Archives of Public Health 77, 1-8, 2019
402019
A scoping review on interventions to promote physical activity among adults with disabilities
O Castro, K Ng, E Novoradovskaya, G Bosselut, M Hassandra
Disability and Health Journal 11 (2), 174-183, 2018
402018
Itsearvioitu liikunta-aktiivisuus, liikuntatilanteet, liikkumisympäristöt ja liikkumisen seurantalaitteet
L Martin, S Kokko, J Villberg, K Suomi, K Ng
Teoksessa S. Kokko & L. Martin (toim.) Lasten ja nuorten …, 2022
392022
Physical activity among adolescents with long-term illnesses or disabilities in 15 European countries
K Ng, J Tynjälä, D Sigmundová, L Augustine, M Sentenac, P Rintala, ...
Adapted Physical Activity Quarterly 34 (4), 456-465, 2017
362017
Physical activity trends of Finnish adolescents with long-term illnesses or disabilities from 2002–2014
K Ng, P Rintala, J Tynjälä, R Välimaa, J Villberg, S Kokko, L Kannas
Journal of Physical Activity and Health 13 (8), 816-821, 2016
332016
Comparisons in screen-time behaviours among adolescents with and without long-term illnesses or disabilities: Results from 2013/14 HBSC study
KW Ng, L Augustine, J Inchley
International Journal of Environmental Research and Public Health 15 (10), 2276, 2018
302018
Teachers’ preparedness to deliver remote adapted physical education from different European perspectives: Updates to the European Standards in Adapted Physical Activity
K Ng, A Klavina, JP Ferreira, U Barrett, J Pozeriene, R Reina
European Journal of Special Needs Education 36 (1), 98-113, 2021
292021
המערכת אינה יכולה לבצע את הפעולה כעת. נסה שוב מאוחר יותר.
מאמרים 1–20