עקוב אחר
Nesib Mustafić
Nesib Mustafić
Senior assistant, University of Tuzla, Faculty of Technology, Department of Chemical Engineering
כתובת אימייל מאומתת בדומיין untz.ba
כותרת
צוטט על ידי
צוטט על ידי
שנה
Dynamic modeling the composting process of the mixture of poultry manure and wheat straw
I Petric, N Mustafić
Journal of environmental management 161, 392-401, 2015
432015
Application of validated mathematical model of composting process for study the effect of air flow rate on process performance
N Mustafić, I Petrić, E Karić
Journal of Engineering & Processing Management 9 (1), 62-68, 2017
22017
Analysis of evaporation and crystallization of potassium nitrate from water solution in two-stage evaporation system and vacuum crystallizer
E Karić, N Mustafić
Kemija u industriji: Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske 67 (13 …, 2018
12018
Analysis, Synthesis and Optimization of Multiple-Effect Evaporation Systems using Mathematical Programming
E Ahmetović, M Suljkanović, Z Kravanja, F Maréchal, N Ibrić, N Mustafić, ...
2016 AIChE Annual Meeting, 2016
12016
Minimization of Utilities Consumption in a Distillation Column with and without Heat Integration for Separation of a Binary System of Acetone-Methanol
N Mustafić, E Karić
Kemija u industriji: Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske 67 (13 …, 2018
2018
Minimizacija potrošnje pogonskih sredstava u destilacijskoj koloni s toplinskom integracijom i bez toplinske integracije za separaciju binarnog sustava aceton-metanol
N Mustafić, E Karić
Kemija u industriji: Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske 67 (13 …, 2018
2018
Analiza isparavanja i kristalizacije kalijeva nitrata iz vodene otopine u dvostupnjevitom isparivačkom sustavu i vakuumskom kristalizatoru
E Karić, N Mustafić
Kemija u industriji: Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske 67 (13 …, 2018
2018
Composting kinetics for mixture of poultry manure and wheat straw based on volatile solids content
E Karić, I Petrić, N Mustafić
Journal of Engineering & Processing Management 9 (1), 36-41, 2017
2017
APPLICATION OF MICROBIAL KINETICS TO MODELING THE COMPOSTING PROCESS
I Petric, N Mustafić
Technologica Acta, 5, 2016
2016
המערכת אינה יכולה לבצע את הפעולה כעת. נסה שוב מאוחר יותר.
מאמרים 1–9