עקוב אחר
Dotan Arad
Dotan Arad
Lecturer, Department of Jewish History and Contemporary Jewry, Bar Ilan University
כתובת אימייל מאומתת בדומיין biu.ac.il
כותרת
צוטט על ידי
צוטט על ידי
שנה
Muslim-Jewish Relations in the Middle Islamic Period: Jews in the Ayyubid and Mamluk Sultanates (1171–1517)
U Baumann, P Lewicka, W Saleh, N Hofer, D Arad, E Russ-Fishbane, ...
V&R Unipress, 2017
62017
Welfare and Charity in a Sixteenth-Century Jewish Community in Egypt: A Study of Genizah Documents
D Arad
Al-Masāq 29 (3), 258-272, 2017
52017
“In the Wilderness of Their Enemies”—Jewish Attitudes toward the Muslim Space in Light of a Fifteenth-Century Genizah Letter
D Arad
Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in …, 2020
32020
When the Home Becomes a Shrine: Public Prayers in Private Houses among the Ottoman Jews
D Arad
Domestic Devotions in the Early Modern World, 55-68, 2018
32018
'Let's Learn Turkish': A Turkish-Arabic Glossary from the Cairo Genizah
D Arad
Turcica 48, 451-473, 2017
22017
Texto halájico pre-exílico en aljamía hebraico-castellana de la Guenizá de El Cairo por R. Jacob Campantón
D Arad, S Glick
Sefarad 73 (2), 409-421, 2013
22013
Jews in 15th Century Alexandria in the Light of New Documents
D Arad
Peʿamim, 167-184, 2018
12018
Pre-Exilic Halakhic Text in Judeo-Spanish from the Cairo Genizah by R. Jacob Canpanton
D Arad
Sefarad 73 (2), 409-421, 2013
12013
The preacher who speaks like a parrot: two versions of a letter by R. Joshua ha-Nagid
D Arad, EM Wagner
Taylor-Schechter Genizah Research Unit, 2013
12013
Syria’s links with the Jews of Cairo in the 15th and 16th centuries
D Arad
Taylor-Schechter Genizah Research Unit, Cambridge University Library, 2009
12009
Wisdom and Greatness in one Place: The Alexandrian Trader Moses ben Judah and his Circle
D Arad, EM Wagner
Open Book Publishers, 0
1
Endowments as a Tool for the Shaping of Community Identity in the Jewish Society of Egypt, Palestine, and Syria
D Arad
Endowment Studies 7 (1), 22-43, 2023
2023
Moses b. Abraham the Nagid–New evidence: TS AS 147.93
D Arad, A Ashur
Taylor-Schechter Genizah Research Unit, 2022
2022
3. Appointment Deed of a Cantor in the Karaite Community, Cairo (1575)
D Arad
Open Book Publishers, 2021
2021
1. Bodl. Ms. Heb. C. 72/18: A Letter by Isaac Bayt ʿAṭṭān to Moses B. Judah (1480s)
D Arad, EM Wagner
Open Book Publishers, 2021
2021
Notables and Other Jews in the Ottoman Middle East 1750–1830
D Arad
Zion/ציון, 398-402, 2018
2018
Moses ben Judah - a 15 century bibliophile and gourmand
D Arad, EM Wagner
Taylor-Schechter Genizah Research Unit, Cambridge University Library …, 2016
2016
Judeo-Arabic and Hebrew among the Jews of Syria, Palestine and Egypt/ערבית-יהודית ועברית בקרב יהודי סוריה, ארץ-ישראל ומצרים במאה החמש עשרה והשש עשרה
דותן ארד
פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 101-129, 2009
2009
Cambridge University Library Fragment of the Month: August 2009
D Arad
16.12. 01, Russ-Fishbane, Judaism, Sufism, and the Pietists of Medieval Egypt
D Arad
Medieval Review 16, 01, 0
המערכת אינה יכולה לבצע את הפעולה כעת. נסה שוב מאוחר יותר.
מאמרים 1–20